Методика швидкої детоксикації організму від наркотиків успішно використовується в наркології і токсикології вже більше 60 років. Проведення процедури УШОД є початковим і досить успішним етапом в позбавленні від наркотичної залежності.

 

 

Що таке УШОД?

 

Ультрашвидка опіоїдна детоксикація (УШОД) – ефективний, оперативний і безболісний спосіб зняття інтоксикації (гострої або хронічної) від опійсодержащіх препаратів рослинного або синтетичного походження.

 

 

УШОД: призначення, мета

 

Метод УШОД застосовується для позбавлення залежності від опію і його похідних (опій-сирець, героїн, метадон, морфій, морфін і т.д.).

 

Процес детоксикації методом УБОД допомагає пацієнтові подолати фізичну залежність від наркотиків, зняти найгостріші стану абстинентного синдрому (ломки), а також процедура застосовується в якості екстреної допомоги при передозуванні наркотиків.

 

 

Як проходить процедура УШОД

 

Ультрашвидку опіоїдну детоксикацію проводять по особливому ліцензованому протоколу клініки.

 

Проводиться детоксикація в спеціалізованій палаті інтенсивної терапії, під загальним наркозом протягом 8-12 годин. Тривалість процедури залежить від стану хворого, ступеня опіоїдної залежності, стажу прийняття.

 

Пацієнту, що знаходиться в стані медикаментозного сну, в перебігу якого вводяться препарати:

 

 • нейтралізують дію наркотику;
 • відновлюють водно-сольовий баланс;
 • стабілізуючі гормональний баланс;
 • поліпшують кровопостачання мозку;
 • активізують насичення киснем і живильними речовинами нервові клітини.

 

Протягом ультрашвидкої опіоїдної детоксикації (УШОД) пацієнт перебуває під наглядом анестезіолога-реаніматолога. Лікар контролює стан організму пацієнта, вентиляцію легенів, регулює ступінь наркозу для повного комфорту і зняття стану ломки.

 

Процес швидкої детоксикації організму від наркотиків проходить безболісно і безпечно для організму пацієнта.

 

Як протягом самої процедури, так і по її закінченню фахівці клініки проводять апаратний контроль організму:

 

 • ЕКГ;
 • вимірювання артеріального тиску і пульсу;
 • електроенцефалограма;
 • t тіла.

 

ВАЖЛИВО! Хочемо зазначити, що медикаментозний етап лікування наркотичної залежності починається саме з ультрашвидкий опіоїдної детоксикації (УШОД). Це перший і обов’язковий етап. Він дає фізичний стимул до позбавлення від згубної залежності: знімає больовий синдром ломки, підвищує апетит, нормалізує сон і загальний стан організму.

 

 

Чим проводиться УШОД

 

При цьому виді детоксикації в нашій клініці використовується препарат – налоксон. Препарат-агоніст порушує контакт опиата з опіоїдними рецепторами і виводить це нейтралізовані з’єднання з організму пацієнта.

 

Застосовується також препарат пролонгованої форми налтрескон (антаксон). Цей препарат блокує рецептор ейфорії, завдяки чому у пацієнта не настає наркотичний / п’янкий ефект і пригнічується тяга до вживання наркотику. Налтрексон – не токсичний, безпечний, не викликає залежності.

 

 

Підготовка до процедури

 

Перед проведенням процедури ультрашвидкий опіоїдної детоксикації (УШОД) проводяться:

 

 • первинний прийом у лікаря-нарколога (безкоштовно);
 • консультація і огляд у лікаря – анестезіолога;
 • лабораторні дослідження крові (загальний і біохімічний аналіз);
 • дослідження по встановленню виду, ступеня, стажу залежності;
 • апаратна діагностика стану організму (ЕКГ, УЗД);
 • моніторинг стану організму протягом доби перед процедурою;
 • психологічна підтримка на всіх етапах.

 

У разі потрапляння наркозалежного до клініки в критичному стані – проводяться експрес-аналізи, тести та збір анамнезу передбачені протоколом детоксикації методом УШОД!

 

 

Протипоказання

 

Ультрашвидку опіоїдну детоксикацію (УШОД) в Києві проводять за відсутності:

 

 • Вагітність, годування грудьми (суворе протипоказання);
 • Загострень хронічних захворювань;
 • Важких захворюваннях дихальних шляхів;
 • Важких захворюваннях серцево-судинної системи (інфаркт, інсульт, непрохідність судин);
 • Гострих порушень функцій печінки та нирок;
 • Травмах з кровотечею.

 

 

Вартість УШОД (м. Київ)

 

Вартість процедур в клініці оптимальні по Києву і Україні з урахуванням рівня кваліфікації лікарів, ступенем комфорту і апаратного оснащення.

 

Ціна на УШОД (м. Київ), супутні аналізи і процедури формується індивідуально для кожного пацієнта.

 

Повний прайс-лист: https://medicomente.com/price-page/

 

 

Де проводиться процедура

 

Процес детоксикації методом УШОД проводиться в палаті інтенсивної терапії нашої клініки (м.Київ).

 

Адреса клініки: вул. Медова, 10, с/т «Калина», с/з Гнідинської, Бориспільский район, Київська область:

 

Ми на мапі: https://goo.gl/maps/P43nf3pTq55z9d3c6

 

Комфортні умови, кваліфікований і уважний персонал, повна конфіденційність, охорона 24/7 – будуть сприяти якнайшвидшому відновленню.

 

 

Записатися до нас просто:

 

 

Можливий трансфер із вокзалів м.Києва за домовленістю.

 

Залежність – не вирок, у нас є досвід і знання у вирішенні цієї проблеми!

 

Ми завжди готові вам допомогти відчути радість і повноту життя!

Інші статті

Методика быстрой детоксикации организма от наркотиков успешно используется в наркологии и токсикологии уже более 60 лет. Проведение процедуры УБОД является начальным и достаточно успешным этапом в избавлении от наркотической зависимости.

 

 

Что такое УБОД?

 

Ультрабыстрая опиоидная детоксикация (УБОД) – эффективный, оперативный и безболезненный способ снятия интоксикации (острой или хронической) от опийсодержащих препаратов растительного или синтетического происхождения.

 

 

УБОД: предназначение и цель

 

Метод УБОД применяется для избавления зависимости от опия и его производных (опий-сырец, героин, метадон, морфий, морфин и т.д.).

 

Процесс детоксикации методом УБОД помогает пациенту преодолеть физическую зависимость от наркотиков, снять самые острые состояния абстинентного синдрома (ломки), а так же процедура применяется в качестве экстренной помощи при передозировке наркотиков.

 

 

Как проходит процедура УБОД


Ультрабыстрая опиоидная детоксикация проводится по особому лицензированному протоколу клиники.

 

Проводится детоксикация в специализированной палате интенсивной терапии, под общим наркозом в течении 8-12 часов.

 

Длительность процедуры зависит от состояния больного, степени опиоидной зависимости, стажа принятия.

 

Пациенту, находящемуся в состоянии медикаментозного сна, в течении которого вводятся препараты:

 

 • нейтрализующие действие наркотика;
 • восстанавливающие водно-солевой баланс;
 • стабилизирующие гормональный баланс;
 • улучшающие кровоснабжение мозга;
 • активизирующие насыщение кислородом и питательными веществами нервные клетки.

 

В течении ультрабыстрой опиоидной детоксикации (УБОД) пациент находится под наблюдением анестезиолога-реаниматолога. Врач контролирует состояние организма пациента, вентиляцию легких, регулирует степень наркоза для полного комфорта и снятия состояния ломки.

 

Процесс быстрой детоксикации организма от наркотиков проходит безболезненно и безопасно для организма пациента.
Как в течении самой процедуры, так и по ее окончанию специалисты клиники проводят аппаратный контроль организма:

 

 • ЭКГ;
 • измерение АД и пульса;
 • электроэнцефалограмма;
 • t тела.

 

ВАЖНО! Хотим отметить, что медикаментозный этап лечения наркотической зависимости начинается именно с ультрабыстрой опиоидной детоксикации (УБОД). Это первый и обязательный этап. Он дает физический стимул к избавлению от пагубной зависимости: снимает болевой синдром ломки, повышает аппетит, нормализует сон и общее состояние организма.

 

 

Чем проводится УБОД

 

При этом виде детоксикации в нашей клинике используется препарат – налоксон. Препарат-агонист нарушает контакт опиата с опиоидными рецепторами и выводит это нейтрализованное соединение из организма пациента.
Применяется также препарат пролонгированной формы налтрескон (антаксон). Этот препарат блокирует рецептор эйфории, благодаря чему у пациента не наступает наркотический/опьяняющий эффект и подавляется тяга к употреблению наркотика. Налтрексон – не токсичен, безопасен, не вызывает зависимости.

 

 

Подготовка к процедуре

 

Перед проведением процедуры ультрабыстрой опиоидной детоксикации (УБОД) проводятся:

 

 • первичный прием у врача-нарколога (бесплатно);
 • консультация и осмотр у врача – анестезиолога;
 • лабораторные исследования крови (общий и биохимический анализ);
 • исследования по установлению вида, степени, стажа зависимости;
 • аппаратная диагностика состояния организма (ЭКГ, УЗИ);
 • мониторинг состояния организма в течении суток перед процедурой;
 • психологическая поддержка на всех этапах.

 

В случае попадания наркомана в клинику в критическом состоянии – проводятся экспресс-анализы, тесты и сбор анамнеза предусмотренные протоколом детоксикации методом УБОД!

 

 

Противопоказания

 

Ультрабыструю опиоидную детоксикацию (УБОД) в Киеве проводят при отсутствии:

 

 • Беременности, кормления грудью (строгое противопоказание);
 • Обострений хронических заболеваний;
 • Тяжелых заболеваниях дыхательных путей;
 • Тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт, инсульт, непроходимость сосудов);
 • Острых нарушений функций печени и почек;
 • Травмах с кровотечением.

 

 

Стоимость УБОД (г. Киев)

 

Стоимость процедур в клинике оптимальны по Киеву и Украине с учетом уровня квалификации врачей, степенью комфорта и аппаратному оснащению.

 

Цена на УБОД (г. Киев), сопутствующие анализы и процедуры формируется индивидуально для каждого пациента.

 

Полный прайс-лист: https://medicomente.com/price-page/

 

 

Где проводится процедура

 

Процесс детоксикации методом УБОД проводится в палате интенсивной терапии нашей клиники (г. Киев).

 

Адрес клиники: ул. Медовая, 10, с/т «Калина», с/с Гнединская, Бориспольский район, Киевская область:

 

Мы на карте: https://goo.gl/maps/P43nf3pTq55z9d3c6

 

Комфортные условия, квалифицированный и внимательный персонал, полная конфиденциальность, охрана 24/7 – будут способствовать скорейшему восстановлению.

 

К нам на прием попасть просто:

 

 

Возможен трансфер с вокзалов г. Киева по договоренности.

 

Зависимость – не приговор, у нас есть опыт и знания в решении этой проблемы!

 

Мы всегда готовы вам помочь ощутить радость и полноту жизни!

Другие статьи